Wayback |
1370
page-template-default,page,page-id-1370,qodef-back-to-top--enabled,qodef-content-grid-1400,,qodef-header--standard,qodef-mobile-header--standard,qode-essential-addons-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-3.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive,qodef-header-standard--right,qodef-search--covers-header

Mindre … vil si at vi ønsker at det skal være ca. 30 plasser i hver enhet, på både lavere og høyere sikkerhetsnivå.

Forskning viser at de humanistiske prinsippene vi har i norsk kriminalomsorg er enklere å ivareta i små enheter [1].

 

Små enheter skaper rom for skjønn, fleksibilitet og individuell behandling. Innsatte og ansatte får en bedre relasjon. Når man kjenner hverandre, kan man enklere møtes med respekt og forståelse. Det fører til mindre misforståelser og frustrasjoner. Innsatte kan få god oppfølging, bli vist tillit og lære å ta ansvar. Dette er vesentlig i en tilbakeføringsprosess.

 

Skal vi ha en kunnskapsbasert kriminalomsorg, burde det satses på mindre soningssteder.

Mindre_1-01-01

Tilrettelagte … vil si at vi ønsker at hver enkelt skal motta rett hjelp til rett tid og sone på riktig sikkerhetsnivå.

Selv om det er et grunnprinsipp i norsk kriminalomsorg at ingen skal trenge å sone på høyere sikkerhetsnivå enn nødvendig, er ikke dette alltid tilfelle i praksis. Dette er problematisk både med tanke på kostnader og konsekvenser. Mens en soningsplass på høyt sikkerhetsnivå koster i overkant av 3000 kr døgnet, koster en plass på lavsikkerhet i gjennomsnitt 2000 kr døgnet [1]. Samtidig vet vi at sannsynligheten for soningsskader øker i takt med sikkerhetsnivået. Dersom alle soner på riktig sikkerhetsnivå sparer vi samfunnet for unødvendige kostnader og innsatte for unødvendige institusjonsskader.

 

I tillegg vet vi at innsatte har ulike behov og forutsetninger. Noen er helt på bunn, mens andre trenger bare noen å snakke med. Noen er innsatt for første gang, mens andre kjenner ikke til et liv uten kriminalitet og rus. Dette må tas hensyn til for god tilbakeføring. Vi ønsker oss tilrettelagte enheter, hvor innsatte får den hjelpen de trenger.

Tilpasset_ramme-01

Integrert i lokalsamfunnet … vil si at vi ønsker at man skal kunne fortsette å være en del av samfunnet selv om man soner.

Når fengsel blir et lukket og isolert samfunn er dette til hinder for tilbakeføringen. Det skaper stigma og frykt, og gjør det vanskelig for domfelte å komme tilbake etter endt soning. Derfor ønsker vi gjensidig samhandling mellom lokalsamfunn og soningsstedene.

 

Innsatte bruker lokale tjenesteleverandører (f.eks. NAV) og leverer samtidig tjenester til lokalbefolkningen. Dette kan f.eks. være ved drift av kafe, restaurant eller sykkelverksted – som lokalsamfunnet kan benytte seg av.

 

Slik kan vi enklere nå målet om en sømløs tilbakeføring og tette glippsoner mellom fengsel og samfunnet.

Integrert i lokalsamfunnet_1-01-01