Rescaled Norge
1253
page-template-default,page,page-id-1253,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.4.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Title Image

Rescaled Norge

I Norge har man de senere årene lagt ned flere små og lokale lavsikkerhetsfengsler.
De har blitt erstattet med større høysikkerhetsfengsler, plassert i skogs- og industriområder.

Hva er konsekvensene av en slik utvikling? Og er det slik fremtidens kriminalomsorg burde se ut?

Wayback er en bruker- og interesseorganisasjon – som jobber med og for våre medlemmer.
Etter mange års erfaring med å støtte domfelte i overgangen mellom fengsel og samfunn, vet vi hva som må til for at dette skal være mulig for den enkelte. Vi vet hvor skoen trykker.
Vi ønsker derfor å se nærmere på utviklingen vi har sett de senere årene og har i den forbindelse inngått et samarbeid med den europeiske interesseorganisasjonen RESCALED. Gjennom tverrfaglige samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå, ønsker vi å bidra til at det satses på soningssteder som faktisk kan forbedre tilbakeføringen. Og – som gjør det enklere å komme tilbake til samfunnet etter endt soning. Mindre og tilrettelagte soningssteder, hvor fengsel og lokalsamfunn kan være en ressurs for hverandre.
Samarbeidet dreier seg i hovedsak om kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. På sikt ønsker vi dette kan føre til innovasjon og nytenkning på systemnivå.
Read more..

Publikasjoner:

Fengsel i eller utenfor Oslo?

Fengsel i eller utenfor Oslo?

Think small

Think small

The geographical placement of detention houses

The geographical placement of detention houses

Var fengsel bedre før?

Var fengsel bedre før?

Pønologi – et eksempel på et nedskalert soningssted

Pønologi – et eksempel på et nedskalert soningssted

Hva er egentlig RESCALED og hvor kommer det fra?

 

Se denne TED-talken med mannen bak konseptet – den belgiske fengselslederen Hans Claus.
Les mer om vår organisasjon hos:
https://www.rescaled.org/news/