Wayback | Rescaled Norge
1253
page-template-default,page,page-id-1253,qodef-back-to-top--enabled,qodef-content-grid-1400,,qodef-header--standard,qodef-mobile-header--standard,qode-essential-addons-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-3.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive,qodef-header-standard--right,qodef-search--covers-header
 

Rescaled Norge

Norge har de senere årene lagt ned flere av sine små og lokale lavsikkerhetsfengsler.
De har blitt erstattet med større høysikkerhetsfengsler, plassert i skogs- og industriområder.

Hva er konsekvensene av en slik utvikling? Og er det slik fremtidens kriminalomsorg burde se ut?

Wayback har inngått et samarbeid med den europeiske interesseorganisasjonen RESCALED. Med dette samarbeidet ønsker vi å bidra til at det satses på mindre og tilrettelagte soningssteder, som er integrert i sitt lokalsamfunn. Slik kan vi forbedre tilbakeføringen og gjøre det lettere å komme tilbake til samfunnet etter endt soning.
Samarbeidet dreier seg i hovedsak om kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. På sikt ønsker vi dette kan føre til innovasjon og nytenkning på systemnivå.

https://www.facebook.com/RescaledNorge

Hva er egentlig RESCALED og hvor kommer det fra?

 

Se denne TED-talken med mannen bak konseptet – den belgiske fengselslederen Hans Claus.
Les mer om vår organisasjon hos:
https://www.rescaled.org/news/