2
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.6,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Title Image

Om oss

WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes
tilbakeføring til samfunnet.

Vi fokuserer på å koordinere forholdene mellom ulike instanser som NAV, utdannelsesinstitusjon, lege, rusomsorg osv.
Dette gjør at overgangen til frihet blir tilrettelagt for den enkelte på hans og hennes egne premisser.
Våre målsettinger er at innsatte som skal løslates får et bedre grunnlag til å bygge et krim- og rusfritt liv dersom man er motivert for det.
Vi vil hjelpe de som kommer ut etter endt soning slik at de får en lettere overgang til samfunnet og ikke vender tilbake til kriminalitet og rus.

“As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn’t leave my bitterness and hatred behind, I’d still be in prison.”

– Nelson Mandela

WayBack for hvem?

Hvis du soner og snart skal løslates – eller nylig har blitt løslatt – og du har bestemt deg for at du vil leve et liv uten rusmisbruk og kriminalitet, kan WayBack være noe for deg.
Vi har tro på at alle kan forandre seg hvis forholdene blir lagt til rette og en lærer seg å ta ansvar for egne valg og handlinger. Vi mener at alle har et ansvar for eget liv, selv om forutsetningene er forskjellige.
Vi har formulert det slik:

Dine valg – din frihet – ditt ansvar.

Du er selv skipper i ditt eget liv.

“Jeg hadde rotet ting så kraftig til, og brent alt av relasjoner og broer – så når det endelig ble min tur til å bruke telefonen i fengselet, hadde jeg ingen å ringe til. Selv familien ville ikke vite av meg.”

– “Hans”

Hva gjør vi?

Som medlem vil du få en WayBack-fadder som har i arbeidsoppgave å tilrettelegge veien fra fengsel og inn i samfunnet best mulig sammen med den løslatte.
Det handler om å koordinere forholdene mellom deg og instanser som sosialkontor, NAV, utdannelsesinstitusjon, lege, rusomsorg osv., slik at overgangen ut blir enklest mulig. Den aktive planleggingen starter gjerne fra 4-5 måneder før løslatelse. (Jf. Stortingsmelding 37- «tilbakeføringsgaranti»)
Ved å være med i ansvarsgrupper blir fadderen en god støttespiller. Fadderne følger våre medlemmer fra dag til dag og er tilgjengelige både som samtalepartnere og kamerater.
De blir gjerne med i møter med offentlige etater (eller andre) og stiller med stor ekspertise innen det meste av den problematikk som følger endringsprosessen fra kriminalitet til lovlydighet og/eller fra fengsel til frihet.
Gjennom selv å ha gått igjennom denne endringsprosessen, og siden klart å etablere seg som lovlydige samfunnsborgere, mener vi at de er gode eksempler på at det går an, og at det er en plass for oss alle her i samfunnet.
På denne måten ønsker vi å motivere andre til å følge i våre fotspor, men da etter sine egne ønsker og drømmer!

Fadderordningen

Alle våre medlemmer blir tildelt en fadder.
En fadder går inn i fengselet og besøker innsatte.
En fadder har bakgrunn fra soning i fengselet.
En fadder har fokus på et lovlydig rusfritt liv og hva som må til for å leve det.
En fadder stiller med stor erfaring og ekspertise innen kriminalomsorg og nettverksbygging.
En fadder bortforklarer og unnskylder ikke rus og kriminalitet. Han/hun er klar på at det er noe alle velger og kan velge bort. Gjennom en slik tilnærming kan alle ta styringen i sitt eget liv selv om forutsetningene er forskjellige.
En fadder skal ikke komme med ferdige løsninger.
En fadder skal lytte og samtidig være tydelig vedrørende rus og kriminalitet.
En fadder skal bidra til å gi håp, selv om det ser håpløst ut.
En fadder er en kamerat og skal forsøke å bringe klarhet i hva som må til for at livet skal ta en vending bort fra rus og krim. Men en fadder kan først bidra når den innsatte/løslatte har gjort sitt valg – når vedkommende sier «jeg vil endre livet mitt», da kan fadderen være der. Ikke for å drive terapi, men for å være et medmenneske og en brobygger.
En fadder må klare å si nei på et tidlig tidspunkt. Ikke nei til å være et medmenneske, som forstår og ser, men nei til all løgn, bortforklaringer og unnskyldninger for fortsatt rus og kriminalitet.
For faddere kan dette bety å velge bort enkelte av de som ber om hjelp, men fadderne må være helt klare på å ta avstand fra veier som fører til mer rus og kriminalitet.
Når alt kommer til alt, er det den innsatte/løslatte selv som må gjøre det vanskeligste valget: Vil jeg slutte?

“Målet vårt er at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere.”

– Johan Lothe, WayBack Oslo

VÅR VISJON

 

Vi vil hjelpe de som kommer ut etter endt soning får en lettere overgang til samfunnet og ikke vender tilbake til kriminalitet og rus. Vi har tro på at alle kan forandre seg hvis forholdene blir lagt til rette og en lærer seg å ta ansvar for egne valg og handlinger.

 

 

VERDIGRUNNLAG

 

Vi har tro på at alle kan forandre seg hvis forholdene blir lagt til rette og en lærer seg å ta ansvar for egne valg og handlinger.

 

Vi mener at alle har et ansvar for eget liv, selv om forutsetningen er forskjellig. Vi har formulert det slik: Dine valg – din frihet – ditt ansvar. Med dette mener vi at det er du selv som skal ha styringen i ditt liv.

 

 

MÅLSETTINGER OG ARBEIDSOMRÅDER

 

WayBack Oslo er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. Vi fokuserer på å koordinere forholdene mellom ulike instanser som sosialkontor, NAV, utdannelsesinstitusjon, lege, rusomsorg osv. slik at overgangen til frihet blir tilrettelagt for den enkelte på hans og hennes premisser. Våre målsettinger er at innsatte som skal løslates får et bedre grunnlag til å bygge et krim- og rusfritt liv dersom man er motivert for det.

 

 

Vil du være frivillig hos WayBack?

Vær med på en fritidsaktivitet som gir innhold og mening.
Du må være motivert og ha et ekte ønske om å bidra.
Våre frivillige sier selv at dette ikke er en aktivitet hvor kun de frivillige bidrar.
Våre medlemmer er flotte mennesker som også har mye å gi tilbake.
Forventninger til frivillige som arbeider for WayBack er det samme som for fadderne, men trenger ikke å ha soningsbakgrunn eller å ha vært rusfrie i et helt år.
WayBack er ute etter deg som er ung eller gammel, kvinne eller mann, arbeidsløs eller i fast jobb.
Du vil være en del av vårt miljø på huset og er også sentral i utvikling og deltakelse på våre aktiviteter. Kanskje du har spesialkompetanse på et område du har lyst til å dele med oss?
Vi stiller ingen krav til hvor ofte du må møte eller hvor mye du må bidra. Godt humør og evne til å kommunisere er dine beste verktøy.
Det handler om å gi løslatte et trygt og rusfritt miljø/nettverk hvor de føler seg akseptert.
Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt med det lokallaget som er aktuelt for deg.

Medlemsvilkår

Våre medlemmer har tatt et oppgjør med tidligere liv. De ønsker seg ut av kriminalitet og/eller rus. Ansvaret for endringen ligger hos medlemmet. Wayback støtter deg på veien med kompetanse fra egne “levde liv”. Vi har alle forskjellig bakgrunn og forskjellig erfaring. Ved å bruke fellesskapet sammen med vår erfaringskompetanse danner vi grunnlaget for et samarbeid som styrker våre felles mål: Et liv uten rus og kriminalitet
I WayBack er alle medlemmer og alle som befinner seg i våre lokaler eller deltar i aktiviteter arrangert av WayBack, rusfrie og ikke kriminelt aktive. Som medlem av WayBack lever du redelig. Du vil endre ditt liv og komme bort fra et liv i kriminalitet og misbruk. Det innebærer at du ikke begår straffbare handlinger, og at du er ærlig mot andre og deg selv etter beste evne. Du streber etter å være et forbilde for andre i samme situasjon som deg selv.

Kameratskap og Solidaritet

Som WayBack-medlem bryr du deg om ditt eget og andres ve og vel. Du respekterer dine medmennesker. Det betyr at du til gjengjeld har mange som bryr seg om deg og som respekterer dine tanker og følelser! Når du er fadder, er du i akutte tilfeller tilgjengelig 24 timer i døgnet.
Du stiller opp for dine venner. Solidaritet er også å stille solidarisk opp i stiftelsens arbeid. Som medlem hjelper du stiftelsen gjennom å være aktiv og engasjert. Du arbeider ideelt og gir av din tid til WayBack etter beste formående.
Slik skaper vi en kjede av solidaritet som gjennomsyrer hele organisasjonen.

Vi er alle representater for WayBack

Stiftelsen bedømmes etter hvordan dens medlemmer opptrer. Vi må leve som vi lærer andre å leve, i et redelig liv uten kriminalitet og rusmisbruk. Vi må i alle sammenhenger opptre på en måte som hedrer stiftelsen.
Ditt eget eksempel er det mest effektive instrument som finnes for å vise våre kamerater veien til et liv som fungerer og samtidig garanterer vår troverdighet utad.