Rescaled
1253
page-template-default,page,page-id-1253,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.6,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Title Image

Rescaled

Rescaled er en europeisk interesseorganisasjon som samarbeider med Wayback. Sammen med samarbeidsorganisasjoner fra 7 europeiske land deler vi et engasjement for å tenke nytt om soningen. Fremtidens fengsler må hjelpe folk å bygge meningsfulle og verdige liv etter soning, samtidig som en inkluderes i og bidrar til samfunnet.

Wayback er en bruker- og interesseorganisasjon – som jobber med og for våre medlemmer. Etter mange års erfaring med å støtte domfelte i overgangen mellom fengsel og samfunn, vet vi hva som må til for at dette skal være mulig for den enkelte. Vi vet hvor skoen trykker.

I Norge har man de senere årene lagt ned flere små og lokale lavsikkerhetsfengsler.
De har blitt erstattet med større høysikkerhetsfengsler, plassert i skogs- og industriområder.
Fengsler som i større grad preges av oppbevaring enn rehabilitering.

Hva er konsekvensene av denne politikken? Og er det slik fremtidens kriminalomsorg burde se ut?

Vi retter et kritisk blikk mot utviklingen vi har sett i Kriminalomsorgen de senere årene. Gjennom samarbeidet med Rescaled ønsker vi å belyse hvordan vi i små fengsler bedre kan tilrettelegge for hver enkelt innsatt, og gjøre veien tilbake etter soning enklere. Gjennom kunnskapsinnhenting, politisk påvirkning og tverrfaglig samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå vil vi bidra til å tenke nytt i Kriminalomsorgen.
Fremtidens fengsler bør være små og tilrettelagte soningsenheter, som utgjør en ressurs i lokalsamfunnene. Det er dette vi kaller Rescaled-modellen.

Publikasjoner:

Fengsel i eller utenfor Oslo?

Fengsel i eller utenfor Oslo?

Think small

Think small

The geographical placement of detention houses

The geographical placement of detention houses

Var fengsel bedre før?

Var fengsel bedre før?

Pønologi – et eksempel på et nedskalert soningssted

Pønologi – et eksempel på et nedskalert soningssted

Punishment that makes a difference?

Punishment that makes a difference?

Hva er egentlig RESCALED og hvor kommer det fra?

 

Se denne TED-talken med mannen bak konseptet – den belgiske fengselslederen Hans Claus.
Les mer om vår organisasjon hos:
https://www.rescaled.org/news/