1830
page-template-default,page,page-id-1830,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.5.5,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Title Image

Fengsel i eller utenfor Oslo?

Berit Johnsen, Forsker I ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

24.08.2021

Kunne du tenkt deg å ha et høysikkerhetsfengsel med plass til ca. 300 innsatte i ditt nabolag? Ikke det? Du er i godt selskap, for det er ikke mange som vil ha det. På engelsk kalles dette «the NIMBY effect», hvor NIMBY betyr «Not In My Back Yard». Vi har sett denne «effekten» mange ganger: Nabolag og velforeninger samles om å protestere mot lokaliseringen av et nytt fengsel, og argumentene for at det er en dårlig ide å legge et fengsel akkurat til deres nabolag, er mange. Ett argument for ikke å legge Oslo fengsel til Bredtveit, for eksempel, var at da ville et verdifullt grøntområde forsvinne. At de som bor i dette området vil bevare grøntområdet, er forståelig.
Samtidig som nabolag i Oslo sier NIMBY, sier flere kommuner rundt Oslo YIMBY – «Yes In My Back Yard»! De ønsker et nytt fengsel velkommen og ser at en slik institusjon kan bety vekst i form av nye arbeidsplasser, økt infrastruktur, etc. Disse kommunene har god plass og velvillige politikere som raskt omregulerer områder som kanskje var tiltenkt industri- og næringsvirksomhet, til fengselsvirksomhet. Ganske typisk befinner noen av de siste fengslene som er bygget her til lands seg i næringsområder, altså langt fra der andre folk bor. Dermed blir ikke innbyggerne i kommunen direkte berørt, og fengselet kan legges til et sted hvor nesten ingen ser det.
Å bygge et slikt «usynlig» fengsel i Oslo vil du kanskje si er umulig, men er det det? Det vil ikke kunne gjemmes bort, i alle fall ikke om det skal bestå at flere Modell 15 bygg (1) innrammet av doble gjerder med piggtråd på toppen, men kanskje kunne fengselet tilpasses omgivelsene og tilført dem noe i form av et sykkelverksted eller en kafé? I så fall kan man ikke bygge ett stort fengsel, men flere små enheter lokalisert på forskjellige steder i byen.
Jeg vil hevde at så lenge vi som samfunn velger å straffe folk ved å frata dem friheten i form av å sette dem i fengsel, hører fengsler hjemme i bybildet. De skal med andre ord ikke gjemmes bort. Men, det er forskjell på å invadere et område og dominere det ved å bygge en stor institusjon, og å bygge mindre fengsler som er tilpasset omgivelsene. Små fengsler reduserer risikoen for et «med-stigma», der man kan oppleve at et nabolag blir stigmatisert fordi et kjennetegn ved nabolaget er en lite ansett og stigmatisert institusjon. Likevel kan det anses som mindre inngripende å lokalisere et fengsel til allerede stigmatiserte områder, som for eksempel østkanten i Oslo, enn å legge det til mer «fine» områder. Hva synes du for eksempel om å legge et nytt fengsel til Holmenkollen eller Vinderen?
Kan man forhindre eller stoppe en NIMBY-effekt ved å bygge små fengsler? Sannsynligvis ikke, for dette handler ikke bare om bygninger, men også om folkene som skal bo i byggene. Du vil kanskje hevde at nabolaget blir mer utrygt med et fengsel, fordi du er redd for at fangene vil begå ny kriminalitet der. Til det vil jeg svare at de som jobber i fengsel har svært god kontroll på de innsatte; det er for eksempel svært få som rømmer fra norske fengsler i dag. Å føle seg utrygg er noe annet enn å være utrygg.
Kan det hende at du kjenner på at du ikke vil ha noe med «kriminelle» å gjøre? Dette er et vanskelig spørsmål, fordi vi beveger oss inn på et område som handler om menneskeverd. Det er vanskelig å være uenig med idrettsutøvere som står opp for menneskerettighetene, eller å være imot Pride. Vi er for mangfold og imot at menneskerettigheter brytes. Vi lærer barna våre å være inkluderende slik at andre barn ikke ekskluderes og føler på utenforskap. Hva med de innsatte – fortjener ikke de å bli inkludert?
I norske fengsler brytes menneskerettighetene. Innsatte isoleres, og noen velger å isolere seg selv, bl.a. fordi de er redde for andre innsatte. Vi vet at innsatte har det bedre i små fengsler enn i store fengsler og at det er en sammenheng mellom opplevd livskvalitet i fengsel og å klare å leve et lovlydig liv etter fengselsoppholdet. Å bygge små fengsler som er godt integrert i nærmiljøet, er med andre ord en investering som i det lange løp er fornuftig.