Pønologi – et soningssted
1601
page-template-default,page,page-id-1601,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.5.5,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Title Image

Pønologi – et soningssted

Hvordan skape arkitektur som samsvarer med norsk straffeideologi?

 

 

Prosjektet Pønologi – et soningssted, er en motreaksjon til dagens fengselsarkitektur, og trenden med å bygge store høysikkerhetsfengsler, plassert i skogs- og industriområder.

Fra institusjon- til landsby-soning

Modellen er et landsbyfengsel i byen, tegnet etter kriminalomsorgens prinsipper. Prosjektet er et kriminalpolitisk alternativ som tilrettelegger for rehabilitering, med fokus på enkeltindividets overgang tilbake til samfunnet, samt relasjonen mellom fengsel og samfunn.

NÆRHETSPRINSIPPET

Prosjektets hovedkonsept er å samle kriminalomsorgens tre eksisterende soningstilbud til et samlet soningssted.

Et konsept som gjør det mulig for innsatte å opprettholde viktige interne og eksterne kontaktnettverk gjennom hele soningsforløpet.

“Nærhetsprinsippet innebærer at innsatte og domfelte så langt det er mulig skal sitte i fengsel i nærheten av hjemstedet. Hensikten er å motvirke sosial isolasjon og legge til rette for kontakt med familie og nærmiljø under straffegjennomføring.”

 

NORMALITETSPRINSIPPET

Innsatte må forholde seg til bestemte tidsplaner for daglige aktiviteter. For best mulig refleksjon av en normal hverdag skal den innsatte bevege seg utomhus mellom de ulike aktiviteter.

“Normalitetsprinsippet innebærer at tilværelsen under straffegjennomføringen så langt som mulig skal være lik tilværelsen ellers i samfunnet.”….  “Fengselet skal være en arena for å trene på dagliglivets aktiviteter og ta ansvar for eget liv. Dette vil øke sjansen for å kunne leve et liv uten kriminalitet.”

DYNAMISK KRIMINALOMSORG

Kriminalomsorgen og pønologien er under kontinuerlige endring.

Det fører til at den norske straffeideologien er under konstant endring.

En bærekraftig kriminalomsorg må derfor legge til rette for fremtidige endringer.

Masteroppgave av Johanne Dalemark

Arkitektskolen Århus, 2019